Venuj strom pamiatke zosnulého

V rámci projektu obnovy a zachovania chránenej zelene cintorína sv. Rozálie je možné venovať strom pamiatke zosnulého, ktorý bude vysadený v areáli cintorína. K novovysadenému stromu je možné umiestniť tabuľku s venovaním pamiatke zosnulého a menom darcu. 
 
Dodávku a realizáciu výsadby stromov vykonáva akreditovaný zmluvný partner Správy cintorína sv. Rozálie, ktorému je zverená starostlivosť o chránenú zeleň a stromy.
V prípade záujmu kontaktujte správu cintorína:
cintorinsvrozalie@gmail.com
Ing. Andrea Pastorová, obchodné oddelenie
0944 020 563