Nové hrobové miesta

Správa cintorína ponúka nové hrobové a urnové miesta alebo schránku v kolumbáriu.

V prípade záujmu o tieto služby nás kontaktujte:
Ing. Andrea Pastorová, obchodné oddelenie
0944 020 563