Zmena úradných hodín v čase zákazu vychádzania

Na základe platných nariadení Vlády SR o obmedzení pohybu občanov a vykonávania služieb, Správa cintorína sv. Rozálie upravuje úradné hodiny pre verejnosť nasledovne:

Pondelok 8:00 – 12:00
Streda 13:00 – 16:00
Piatok 8:00 – 12:00

V prípade pohrebu kontaktujte Správu cintorína v pracovné dni od 8:00 – 16:00 na t.č. 0911 717 989.

V prípade záujmu o hrobové miesto ako aj ostatné náležitosti prosíme riešiť výlučne cez telefón alebo email cintorinsvrozalie@gmail.com.